PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ? - NA ČO JE PRI TOM POTREBNÉ MYSLIEŤ?

Keď sa už rozhodnete svoju nehnuteľnosť predať je potrebné myslieť na zopár dôležitých vecí, ktoré Vám pomôžu nehnuteľnosť predať a urýchlia samotný prevod vlastníctva.

Tu sú niektoré rady a skúsenosti z predajov.

Ak nemáte k dispozícii aktuálny list vlastníctva (ďalej len LV), viete si skontrolovať aktuálny stav aj na portáli www.katasterportal.sk. Dôležité je, si pozrieť aké ťarchy sú v časti C, prípadne ešte môžu byť na ňom zapísané aj iné obmedzujúce poznámky. Ak sa jedná o ťarchy z dôvodu čerpania hypotéky alebo akéhokoľvek úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, je dobré vedieť aký je ešte približný nesplatený zostatok voči banke a taktiež aj termín výročia fixácie (možnosť vyplatenia úveru bez pokuty - poväčšinou 4 % alebo 5 % z nesplatenej čiastky). Podľa toho treba nastaviť začiatok predaja, ideálne 2-4 mesiace pred výročím fixácie v prípade predaja bytu.

 

V prípade predaja domu je to veľmi individuálne, keďže rodinné domy sa predávajú aj niekoľko mesiacov i vyše roka. Ak zistíte na LV,  akúkoľvek ťarchu alebo poznámku o ktorej ste nevedeli je potrebné okamžite, najlepšie osobne, navštíviť Okresný úrad, katatstrálny odbor (ďalej len kataster) pod ktorým je vedená nehnuteľnosť a vyžiadať si všetky informácie týkajúce sa spomínanej ťarchy alebo poznámky. V prípade, že ste byt kupovali od družstva alebo obce ešte v 90-tych rokoch, máte na LV ťarchu, ktorá sa viaže na obdobie desiatich rokov a aj keď je už doba poväčšinou dlhšia, tak sú takéto ťarchy stále evidované a je preto potrebné si vyžiadať od obce písomný Súhlas z výmazom záložného práva (tzv. kvitanciu), ktorú následne podáte na kataster a v lehote do 60 dní Vám sú povinní ju vymazať. Treba myslieť vždy na to, že výmaz akejkoľvek inej ťarchy predlžuje čas samotnej realizácie predaja nehnuteľnosti. Ak sa predáva byt je dobre si preveriť aj u správcu domu, či náhodou nie sú na byte vedené vyššie nedoplatky, ktoré je potrebné k dátumu predaja uhradiť, keďže zo zákona bez takéhoto potvrdenia nie je možne nehnuteľnosť previesť na katastri. V prípade, že predávate pozemok a neviete, kde sa presne nachádza (poväčšinou orná pôda alebo väčšie plochy pozemkov) je potrebné si na katastri vyžiadať tzv. katastrálnu mapu, kde budú parcely presne zakreslené voči okoliu. I tak sa však môže stať, že nie je úplne zrejmé kde sa presne pozemky nachádzajú a je preto dobré myslieť i na geometrický plán (vyhotovuje na objednávku geodet), ktorým jednoznačne viete určiť polohu pozemku, jeho hranice si viete dať vytýčiť a vykolíkovať.

 Taktiež by som chcel upozorniť na niektoré rady pred predajom a pri samotnej prezentácii svojej nehnuteľnosti. Pred predajom je potrebné nehnuteľnosť pripraviť, všetky viditeľné drobné ale aj väčšie vady dajte opraviť, nie je potrebné vymaľovať ale ak je nehnuteľnosť čistá a bez zbytočného prepchatého nábytku sa lepšie vie kupec zorientovať, majte pripravený pôdorys k nehnuteľnosti. Vždy majte svoj byt alebo dom uprataný, vyvetraný a ak môžete domáce zvieratá majte počas obhliadky mimo, taktiež je ideálne, ak počas prezentácie je v byte alebo v dome len maklér, ktorého ste si najali na predaj. Optimálne je prezentáciu robiť počas denného svetla a bez stresu, rezervujte si kľudne i 30 minút až 1 hodinu na prezentáciu bytu a 1,5 – 2  hodiny na prezentáciu domu. Pri predaji nič nezakrývajte, lebo skôr či neskôr sa všetky nedostatky nový vlastník dozvie a potom je ich potrebné aj tak riešiť.

Je treba si uvedomiť, že ako každá profesia aj predaj nehuteľností má svoje zákonitosti a je lepšie si nechať poradiť od skúseného odborníka.

 

Zdroj: Ing. Zoltán Tatay, spolumajiteľ realitnej kancelárie PROPERTY NETWORKTlačiť stránku

Dátum a sviatok

Porovnaj hypotéky ↓↓↓

Zašlite nám Vaše otázky

Opiště text - nechci spam:

Sociálne siete

      © 2017 - reality RE/MAX Joy
Digitální obchodník
Zpět nahoru