PLATENIE DANE

PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI (BYTU, DOMU, POZEMKU)

Zdroj: www.sora.sk

Pri prevodoch nehnuteľnosti je treba mať (pri fyzických osobách nepodnikateľoch) na pamäti dva druhy daňových povinností. Prvú povinnosť  vo vzťahu k štátu v podobe úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (pokiaľ nie je prevod od dane oslobodený), druhá povinnosť je vo vzťahu k obci (mestu) ako správcovi dane v podobe dane z nehnuteľností.

DAŇ Z PRÍJMU PRI PREDAJI Z NEHNUTEĽNOSTI (nadobudnutej pred 1.1.2011) ?

DAŇ Z PRÍJMU PRI PREDAJI Z NEHNUTEĽNOSTI (nadobudnutej po 1.1.2011) ?

Z čoho sa platí daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti ?

Zdaňovanie pri predaj nehnuteľností získaných dedením ?

Podávanie daňového priznania a platenie dane ?

- Miestna príslušnosť

- Sankcie a pokuty

- Zánik práva vyrubiť daň

- Premlčanie práva vymáhať nedoplatok

- Daňové priznanie sa nepodáva, daň sa neplatí, ak...

Chcete vedieť viac?   

Vyvarujte sa chýb

Zaregistrujte Váš e - mail a dostanete od nás grátis neoceniteľné rady, ako úspešne predať/ kúpiť nehnuteľnosť a nenechať sa napáliť.Tlačiť stránku

Dátum a sviatok

Porovnaj hypotéky ↓↓↓

Zašlite nám Vaše otázky

Opiště text - nechci spam:

Sociálne siete

      © 2017 - reality RE/MAX Joy
Digitální obchodník
Zpět nahoru