HYPOTEKÁRNY ÚVER - VYBAVOVANIE

NA ČO SI DAŤ POZOR

Zdroj: www.sora.sk

Pokiaľ nefinancujete kúpu nehnuteľnosti z vlastných zdrojov, čo je najvýhodnejšie, ale nie vždy možné, na úhradu kúpnej ceny musíte použiť cudzie prostriedky. Platí všeobecne známe pravidlo, že čím nižší úver si beriete, tým viac v konečnom dôsledku ušetríte. 

Najčastejšou formou financovania kúpy nehnuteľnosti z cudzích zdrojov je použitie hypotekárneho úveru alebo účelového (spotrebného) úveru, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou.

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 a najviac 30 rokov. Zabezpečený je záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a to aj rozostavenej.

Hypotekárny úver je možné použiť na:

a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, a to:

  • kúpou
  • zámenou (s prípadným doplatením)
  • vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode alebo pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • dedičským vyrovnaním

b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb (napr. nadstavba rodinného domu)
c) údržbu nehnuteľnosti (rekonštrukcia alebo modernizácia)
d) splatenie už poskytnutého úveru použitého na vyššie uvedený účel

Klasické hypotekárne úvery poskytujú na Slovensku takmer všetky väčšie banky. Okrem hypotekárnych úverov poskytujú banky aj bezúčelové hypotéky alebo spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (americké hypotéky, úvery na bývanie a pod.).

Hoci v každej banke sú určité odlišnosti pri vybavovaní hypotekárneho úveru, proces jeho získania sa dá vo všeobecnosti rozdeliť do týchto troch fáz:

  1. Posúdenie bonity klienta bankou (vytvorenie "skóringového"modelu)
  2. Podanie žiadosti, schválenie úveru a podpis zmlúv
  3. Čerpanie úveru

Na čo si dať pozor pri vybavovaní hypotekárneho úveru ?

Bankové poplatky

Banky sa začínajú predbiehať vo výške úrokových sadzieb. U niektorých klientov existuje mylná predstava, že ak má banková inštitúcia nižšiu úrokovú sadzu, aj celkový úver bude výhodnejší. Niektoré banky si zvyknú kompenzovať zníženú úrokovú sadzbu v poplatkoch! Treba povedať, že máloktorý klient si pri uzatváraní zmluvy prečíta aj aktuálny sadzobník bankových poplatkov. Keby sa s ním oboznámil, zostal by pravdepodobne prekvapení, pretože banka je oprávnená výšku jednotlivých poplatkov kedykoľvek meniť.

Ktoré poplatky si účtujú v rôznych výškach takmer všetky banky?

Chcete vedieť ktoré?   

Vyvarujte sa chýb

Zaregistrujte Váš e - mail a dostanete od nás grátis neoceniteľné rady, ako úspešne predať/ kúpiť nehnuteľnosť a nenechať sa napáliť.

Nízke úrokové sadzby

Úver a poistenie

Sledujte svoju hypotekárnu banku

Banku nezavádzajte

Čerstvo zaľúbení? Od úveru načas ruky preč !

Rada na záver:

Ak splácate hypotekárny úver, snažte sa mať vždy a načas potrebnú požadovanú výšku splátky na úverovom účte. Ideálne je mať na účte rezervu aspoň na dva až tri mesiace dopredu pre prípad nepredvídateľných ťažkostí spojených s finančnou insolventnosťou.

Chcete vedieť všetko?   

Vyvarujte sa chýb pri predaji/ kúpe  Vašej nehnuteľnosti.

Zaregistrujte Váš e - mail a dostanete od nás grátis neoceniteľné rady, ako úspešne predať/ kúpiť nehnuteľnosť a nenechať sa napáliť.

späť hore

 

 Tlačiť stránku

Dátum a sviatok

Porovnaj hypotéky ↓↓↓

Zašlite nám Vaše otázky

Opiště text - nechci spam:

Sociálne siete

      © 2017 - reality RE/MAX Joy
Digitální obchodník
Zpět nahoru